Wylecz swoje słabości.

Kinesiotaping

Zdobądź siłę

Wśparcie dla twoich mięśni

Bezpośrednie oddziaływanie na skórę zwiększając przestrzeń pomiędzy skórą właściwą a błoną osłaniającą mięśnie, na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Bazuje na kinezjologii i istniejącym w organizmie procesie samoleczenia, dlatego działanie jest długofalowe. Technika ta nie ogranicza ruchów w stawach i nie stanowi żadnej przeszkody w prowadzeniu dotychczasowego stylu życia.